ΑΙΓΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ


ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο στόχος της Σχολής Αιγαία, είναι να προσφέρει την υψηλότερη ποιότητα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και μαθημάτων, σε φοιτητές και μαθητές στους Κλάδους των Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στην Κύπρο, να παράγει εξαίρετη σύγχρονη τέχνη, σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον, προσφέροντας στην κοινωνία υπεύθυνους καλλιτέχνες με υψηλά επίπεδα ηθικής. Η διατήρηση των υψηλότερων επιπέδων στην παραγωγή τέχνης, μέσα στα πλαίσια της σύγχρονης εικαστικής σκηνής αποτελεί το φάρο της παρεχόμενης εκπαίδευσης στη Σχολή Καλών & Εφαρμοσμένων Τεχνών Αιγαία.

IMG_7179
IMG_7176
IMG_0552
study website buttons

Create inspiring artwork &
start your journey into your future creative career!

ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΓΑΙΑ

Το κάθε άτομο αδιαμφισβήτητα είναι μία αυθεντική και έντονη προσωπικότητα. Το θέατρο και ιδιαίτερα τα θεατρικά παιχνίδια είναι εξαιρετικά επωφελή για κάθε άτομο. Τα παιχνίδια παίζονται για να καλλιεργήσουν τη θεατρικότητα του κάθε μαθητή και τις δημιουργικές του ικανότητες, και συχνά, δεν έχουν νικητές και ηττημένους. Οι μαθητές εργάζονται ατομικά ή ομαδικά για να επιτευxθεί ο στόχος του παιχνιδιού, και αν ο στόχος δεν επιτευxθεί τότε οι μαθητές έχουν κερδίσει από την εμπειρία. Η δραματοποίηση ιστοριών είναι επίσης το μέσο ενεργοποίησης και απελευθέρωσης της φαντασίας, ευαισθητοποίησης αλλά και καλλιέργειας της ψυχοκινητικής έκφρασης της προσωπικότητας του ατόμου. Η ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, των εφήβων και των ενηλίκων στηρίζεται στη συνεχή παροχή ευκαιριών για αυθόρμητη, δημιουργική και ανεπιτήδευτη έκφραση. Η γνωριμία των μαθητών με έργα θεατρικών συγγραφέων και άλλων λογοτεχνών σκοπό έχουν να οδηγήσουν σε μια παράσταση ή και παραστάσεις όπου μαθαίνουν να συμπεριφέρονται ομαδικά, εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιο και τις γνώσεις τους και ικανοποιώντας την πρωταρχική ανάγκη για έκφραση συναισθημάτων και επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

Aigaia School of Art and Design
81, Agion Omologiton, 1080, Nicosia, Cyprus
Tel: +357 22 445757
Email: info@aigaia.com.cy