Προγράμματα

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΓΙΑ ΧΟΜΠΙ

*1 συνάντηση την εβδομάδα 

Ένα δημιουργικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει γνωριμία με υλικά, τεχνικές και διάφορα μέσα δημιουργίας έργων τέχνης. Η διδασκαλία γίνεται  μέσα από τις εξειδικευμένες κατευθύνσεις του design και των καλών τεχνών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ 

*1-2 συναντήσεις την εβδομάδα 

Ένα δημιουργικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει γνωριμία με υλικά, τεχνικές και διάφορα μέσα δημιουργίας έργων τέχνης. Η διδασκαλία γίνεται  μέσα από τις εξειδικευμένες κατευθύνσεις του design και των καλών τεχνών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

*2-6 συναντήσεις την εβδομάδα

 

Στα ακόλουθα θέματα: In the subjects below:

Art and Design

Fine Art

Three-Dimensional Design

Fashion & Textile Design

Photography

Graphic Communication (graphic arts, illustration, animation)

Το GCSE στις καλές και εφαρμοσμένες τέχνες, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να διδαχθούν τις βασικές αρχές της Τέχνης μέσα από τις καλές τέχνες και το design, μέσα από παραδοσιακές και σύγχρονες τεχνικές και προσεγγίσεις, και να αναπτύξουν ικανότητες οπτικής έρευνας και ανάλυσης. Οι μαθητές διδάσκονται να αναλύουν και να ερευνούν ιδέες και θέματα με σκοπό την ολοκλήρωση θεματικών εργασιών με τελικά αποτελέσματα. Έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια των δημιουργικών τους δεξιοτήτων και στην εκμάθηση όλων των κατάλληλων υλικών και τεχνικών.

Η βαθμολογία της δουλειάς του GCSE γίνεται στη βάση αναλυτικών κριτηρίων αξιολόγησης, τα οποία καθορίζονται από το syllabus. Το πρώτο στάδιο αποτελείται από ένα portfolio που περιλαμβάνει τις καλύτερες εργασίες των μαθητών (coursework) που έγιναν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη θεματική εργασία, η οποία δίνεται από το εξεταστικό κέντρο. Το τελικό έργο θα πρέπει να παραχθεί σε συνθήκες εξετάσεων, μέσα στους χώρους της σχολής Αιγαία.

Το GCSE αποτελεί ένα ισχυρό θεμέλιο για την περαιτέρω πρόοδο των μαθητών στο προχωρημένο επίπεδο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ, A LEVEL.

*2-6 συναντήσεις την εβδομάδα

 

Στα ακόλουθα θέματα: In the subjects below:

Art, Craft and Design

Fine Art

Graphic Communication (graphic arts, illustration, animation)

Fashion & Textile Design

Three-Dimensional Design

Photography

 

Το πρόγραμμα A’ Level δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν την προσωπική τους εικαστική γλώσσα, να πειραματιστούν με τις δικές τους ιδέες, προβληματισμούς, εμπειρίες, έννοιες και νοήματα.

Το επίπεδο A’ Level διαρκεί παραδοσιακά τουλάχιστον δύο χρόνια. Ο χρόνος εξαρτάται από την ευχέρεια, την αντίληψη, την ωριμότητα και τις δεξιότητες του κάθε μαθητή ξεχωριστά και προσωπικά. Για να μπορέσει ένας μαθητής να πετύχει στην εξέταση του A’ Level θα πρέπει να φτάσει στο επίπεδο που περιγράφει το syllabus των συγκεκριμένων εξετάσεων εξετάσεων.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΡΤΦΟΛΙΟ

*2-6 συναντήσεις την εβδομάδα

Εκτός από την ικανοποίηση των ακαδημαϊκών απαιτήσεων, τα σοβαρά πανεπιστήμια, κολλέγια, ακαδημίες, σχολές τέχνης και σχεδιασμού παγκόσμια – ανεξαρτήτως χώρας – ζητούν συνήθως ένα πορτφόλιο με έργα τέχνης ως μέρος της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων (συχνά συνοδεύεται από προσωπική γραπτή δήλωση ή/και συνέντευξη). Τι είναι λοιπόν αυτό;

Το πορτφόλιο είναι μια συλλογή προσωπικών έργων/εργασιών τέχνης ενός/μιας μαθητή/τριας, το οποίο δείχνει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και ιδεών τους εξελικτικά στη χρονική περίοδο που καλύπτει. Αποδεικνύει και αναδεικνύει την προσωπική δημιουργικότητα, την προσωπικότητα, τις ικανότητες, την εξέλιξη και τη δέσμευση και αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του μαθητή. Τα έργα/Οι εργασίες τέχνης μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου, με οποιοδήποτε υλικό, μέσα ή διαδικασίες.

Όπως ο/η κάθε μαθητής/τρια που ασχολείται με τις τέχνες είναι διαφορετικός/ή  (με προσωπικές δυνατότητες, εμπειρίες, πάθη και ιδέες), κάθε «Σχολή Τέχνης» έχει διαφορετικές απαιτήσεις και προσδοκίες. Ενώ ορισμένα πανεπιστήμια και κολέγια έχουν αυστηρά κριτήρια για την προετοιμασία ενός πορτφόλιο, άλλα είναι ανοιχτά και ευέλικτα. Αυτή η διαφορά των προσδοκιών μπορεί να αφήσει τους μαθητές αβέβαιους για το πώς να προχωρήσουν. Ακόμα και όταν τα κριτήρια είναι σαφή, οι υποψήφιοι μπορεί να αισθάνονται κλονισμένοι και να αναρωτιούνται τι να σχεδιάσουν / χρωματίσουν / κάνουν / δημιουργήσουν, ποια μέσα πρέπει να χρησιμοποιήσουν και πώς να επιλέξουν και να παρουσιάσουν καλύτερα την εργασία τους.

Η δημιουργία ενός πορτφόλιο τέχνης πρέπει να ληφθεί υπόψη πολύ σοβαρά. Οι κορυφαίες σχολές τέχνης του κόσμου δέχονται συχνά πολύ μικρά ποσοστά υποψηφίων. Η κατανόηση του τρόπου δημιουργίας ενός καθόλα εξαιρετικού πορτφόλιο  είναι σημαντική.

Η Σχολή Αιγαία και το έμπειρο προσωπικό μας θα σας καθοδηγήσουν και θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα “δυνατό” πορτφόλιο για το οποίο θα νιώθετε περήφανοι και θα έχετε απόλυτη αυτοπεποίθηση για το επίπεδο και την ποιότητά του.

BTEC FOUNDATION COURSE in Art, Design & Media

για μαθητές 16+

*3-6 συναντήσεις την εβδομάδα 

Απογευματινή φοίτηση για μαθητές που ενδιαφέρονται να προετοιμαστούν κατάλληλα και να πάρουν θέσεις σε πανεπιστήμια του εξωτερικού για σπουδές στους κλάδους των καλών τεχνών, οποιασδήποτε ειδικότητας design και αρχιτεκτονικής.

H Σχολή Αιγαία είναι είναι ένα αναγνωρισμένο Κέντρο Pearson, για τη διδασκαλία, την οργάνωση και την υλοποίηση όλων των προγραμμάτων και των εξετάσεων τους, συμπεριλαμβανομένου και του BTEC Foundation Diploma in Art, Design & Media. 

Τα μαθήματα περιλαμβάνουν εισαγωγές, γνωριμία και εργασίες στις διάφορες εξειδικεύσεις των κλάδων των καλών τεχνών και του design. Ολοκληρώνοντας το πρώτο στάδιο του προγράμματος, οι μαθητές θα είναι σε θέση να επιλέξουν συνειδητά τους τομείς μελλοντικής ειδικότητάς που τους ενδιαφέρουν. 

Στο δεύτερο στάδιο του Foundation Course και μετά την εισαγωγή στους κύριους κλάδους των τεχνών θα εξερευνήσουν σε περισσότερο βάθος την κατεύθυνση επιλογής τους και θα ολοκληρώσουν το πορτφόλιο τους. 

Το αποτέλεσμα των σπουδών τους (δίπλωμα) απονέμεται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση και του τρίτου σταδίου και αφού παρουσιάσουν τη τελική εργασία “final major project”. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους της φοίτησης τους, οι μαθητές θα καθοδηγηθούν πλήρως και στη διαδικασία αιτήσεων σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, στη δημιουργία και αποστολή ψηφιακών πορτφόλιο και στην προετοιμασία για συνεντεύξεις στα Πανεπιστήμια της επιλογής τους. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ + ΕΛΛΑΔΑΣ   

*2-6 συναντήσεις την εβδομάδα

 

Γραφικές Τέχνες

Γραφιστικές Εφαρμογές  

Εικαστικές Εφαρμογές

Ελεύθερο – Προοπτικό Σχέδιο

Θέματα Τέχνης

Τεχνικό και Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Φωτογραφία

προετοιμασία για ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΣ, ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ και ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΤΕΧΝΩΝ, DESIGN  και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  της ΕΛΛΑΔΑΣ + της υπόλοιπης ΕΥΡΩΠΗΣ                              

*2-6 συναντήσεις την εβδομάδα 

 

Οι σπουδές στο εξωτερικό αποτελούν μια  επιλογή για αρκετούς, ειδικά για τα Πανεπιστήμια χωρών-μελών της Ε.Ε. Η διαφορά μεταξύ των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων έγκειται κυρίως στους όρους και τις απαιτήσεις για την εισαγωγή των υποψηφίων ανάλογα με το σύστημα της κάθε χώρας αλλά και το επίπεδο του κάθε Πανεπιστημίου. 

Μέσα στις απαιτήσεις αυτές ειδικότερα για τις σχολές που αφορούν Αρχιτεκτονική, Καλές Τέχνες και Design, είναι και η οργάνωση προσωπικού πορτφόλιο με έργα τέχνης των μαθητών/τριών.

ΘΕΑΤΡΟ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ 

*1 συνάντηση την εβδομάδα 

 

Στο θέατρο Αιγαία παίζουμε θέατρο για να δώσουμε διέξοδο στην ενέργεια και τη φαντασία μας. Για να αναπτύξουμε τα εκφραστικά μας μέσα, να “ξεμπλοκάρουμε” το σώμα μας και τη φωνή μας, να απελευθερωθούμε από κάθε είδους καλούπια. Γιατί μας δίνει την ευκαιρία να μπούμε σε άλλους κόσμους, να μεταμορφωθούμε, να βιώσουμε διαφορετικές καταστάσεις, να αντιμετωπίσουμε προβλήματα, διλήμματα και πάθη και να τα ξορκίσουμε. Για να κάνουμε καινούριους φίλους και να προσπαθήσουμε μαζί να πετύχουμε ωραίους στόχους. Γιατί αγαπάμε το ωραίο και την τέχνη, και το θέατρο συμπεριλαμβάνει όλες τις τέχνες. Για να επικοινωνήσουμε μηνύματα, να συγκινήσουμε, να ψυχαγωγήσουμε, να διασκεδάσουμε.

Τα εργαστήρια απευθύνονται σε εφήβους όλων των ηλικιών και επιπέδου, με εμπειρίες ή και όχι.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 1 συνάντηση την εβδομάδα, στην οποίσ διδάσκονται μεταξύ άλλων: υποκριτική, αυτοσχεδιασμός, θεατρικό παιχνίδι, κινησιολογία, ρυθμός, αγωγή του λόγου, θεατρικό τραγούδι.

 

Προετοιμασία εξετάσεων θεάτρου με γλώσσα διδασκαλίας και εξετάσεων την Αγγλική. Στο θέατρο Αιγαία για αναγνώριση και πιστοποίηση των θεατρικών γνώσεων, ικανοτήτων και επιπέδου, οι μαθητές μας ενθαρρύνονται να συμπεριλάβουν στα μαθήματα τους και τη προετοιμασία για τις εξετάσεις. H σχολή μας είναι αναγνωρισμένο κέντρο LAMDA, για τη διδασκαλία, την οργάνωση και την υλοποίηση όλων των προγραμμάτων και εξετάσεων τους.

Η προετοιμασία για τις εξετάσεις προσφέρεται χωρίς επιπλέον κόστος στα δίδακτρα. 

Επιλογή θεμάτων για εξετάσεις:

Acting 

Devised Performance 

Speaking Of Verse & Prose 

Mime 

Musical Theatre 

Public Speaking

 

Προετοιμασία για εισδοχή σε Δραματικές Σχολές ή/και Πανεπιστήμια του εξωτερικού και της Ελλάδας για σπουδές στο θέατρο και στην Υποκριτική.

Η προετοιμασία προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της κάθε σχολής στην οποία υποβάλλεται η αίτηση από τον υποψήφιο φοιτητή.

Photography (GCSE, A’ Level)

Η φωτογραφία είναι ιδανικό θέμα εξετάσεων, είτε για όσους μαθητές επιθυμούν να σπουδάσουν στον οποιοδήποτε κλάδο των καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, είτε ως επιπλέον ακαδημαϊκό προσόν. Οι μαθητές δεν απαιτείται και ούτε αναμένεται να έχουν καμία προηγούμενη γνώση της φωτογραφίας. Το μάθημα ξεκινά με εισαγωγή στην κάμερα και τον σκοτεινό θάλαμο, καθώς και εισαγωγή στην ψηφιακή επεξεργασία.

Τα μαθήματα είναι κυρίως πρακτικά και οι μαθητές δημιουργούν πορτφόλιο που αποτελείται από όλες τις ασκήσεις που διδάχτηκαν και όλα τα θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν.

Προγράμματα Κεραμικής

Τα προγράμματα Κεραμικής της Σχολής Αιγαία απευθύνονται σε άτομα όλων των ηλικιών και επιπέδων. Σε όσους ενδιαφέρονται να ανακαλύψουν εκ νέου την αίσθηση που δημιουργεί το χειροποίητο αντικείμενο! Να πιάσουν με τα χέρια τον πηλό και να δημιουργήσουν χρηστικά ή/και διακοσμητικά αντικείμενα τα οποία θα μπορέσουν μετά να πάρουν στο σπίτι τους. Τα χειροποίητα κεραμικά αντικείμενα είναι έργα τέχνης από το πιο απλό υλικό που μπορεί να φανταστεί κανείς. Δημιουργίες από το τίποτα, από μια άμορφη μάζα πηλού, που σταδιακά μεταμορφώνεται με τα ίδια τους τα χέρια σε κάτι μοναδικό. Πολλά μπορεί κανείς να πει για την κεραμική τέχνη, τις τεχνοτροπίες της, τις διάφορες μορφές της και τα παρακλάδια της, αλλά δεν μπορεί να εντοπίσει πιο αποτελεσματικά την «μαγεία» της, όσο αυτή ακριβώς η αίσθηση:

H χαρά του να «δημιουργείς» κάτι, να το πλάθεις με τα ίδια σου τα χέρια από το μηδέν.
Αν σας έχει λείψει αυτή η αίσθηση, ίσως ήρθε η ώρα να το ρίξετε κι εσείς στην δημιουργία αντικειμένων με πηλό.

Όσοι έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με την κεραμική θα καθοδηγηθούν στην αρχή ώστε να μάθουν τις βασικές τεχνικές κατασκευής, με στόχο ο καθένας να μπορεί να προχωρήσει με τον δικό του ρυθμό, τις δεξιότητες και την αισθητική, και να εξελίσσεται αυτόνομα. Στα προγράμματα περιλαμβάνεται το ψήσιμο και υάλωμα των αντικειμένων που θα δημιουργηθούν.

FASHION & TEXTILES

FASHION PORTFOLIO: FASHION DESIGN / Πορτφόλιο Μόδας: Σχεδιασμός Μόδας
Θα δοθεί έμφαση στη σχεδιαστική πορεία της εργασίας για τη δημιουργία ενός fashion portfolio για άτομα που ενδιαφέρονται να κάνουν αιτήσεις σε πανεπιστήμια και σχολές για σπουδές στον κλάδο, αλλά και για άτομα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τεχνικές εικονογράφησης μόδας.


TEXTILES PORTFOLIO: TEXTILE DESIGN / Πορτφόλιο Σχεδιασμού Υφασμάτων
Θα δοθεί έμφαση στoν πειραματισμό με διάφορες τεχνικές για τη δημιουργία ενός textiles portfolio για άτομα που ενδιαφέρονται να κάνουν αιτήσεις σε πανεπιστήμια και σχολές για σπουδές στον κλάδο, αλλά και για άτομα που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις ανάλογες τεχνικές.


PATTERNMAKING: DRAFTING BASIC BLOCKS FOR BEGINNERS / Δημιουργία βασικού πατρόν για αρχάριους
Πρακτικά μαθήματα δημιουργίας βασικών πατρόν φούστας, παντελονιού, πουκαμίσου και προσαρμογής σε προσωπικές μετρήσεις καθώς και κατασκευής των ανάλογων ενδυμάτων.


CREATIVE PATTERN CUTTING AND STYLING / Τεχνικές δημιουργικού πατρόν και styling
Οι ενδιαφερόμενοι θα μάθουν να δημιουργούν με την τεχνική του ελεύθερου τρισδιάστατου πειραματισμού στην κούκλα με (draping) χρησιμοποιώντας διάφορα στοιχεία styling και να επιτυγχάνουν ένα γρήγορο τελειοποιημένο αποτέλεσμα.


SEWING TECHNIQUES AND FABRIC MANIPULATION / Τεχνικές ραπτικής και χειρισμού υφασμάτων
Πρακτικά μαθήματα ραπτικής με έμφαση στις διάφορες ιδιότητες των υφασμάτων και τους τρόπους χειρισμού τους μέσα από διάφορες τεχνικές.


HISTORY OF FASHION, STYLING AND PHOTOGRAPHY / Ιστορία της μόδας, styling και φωτογραφία
Σε αυτά τα μαθήματα ο στόχος είναι να εμπνευστούν οι μαθητές από την ιστορία της μόδας για να δημιουργήσουν και να φωτογραφίσουν διάφορα looks για ένα φωτογραφικό πορτφόλιο.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΙΓΑΙΑ

 

ΚΑΛΕΣ ΤΕΧΝΕΣ & DESIGN

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ: ζωγραφική πορτραίτου, ανθρώπινης φιγούρας, χώρου, αντικειμένων

ΜΝΗΜΕΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ: τέχνη του δρόμου, γκράφιτι, τοιχογραφίες

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ: σχεδιασμός εξωτερικού και εσωτερικού χώρου και τοπίου

ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ: γραφιστική, ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ: κινούμενο σχέδιο, φιλμ, ψηφιακή τέχνη

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΤΕΧΝΕΣ: γλυπτική, χειροτεχνία, κεραμική

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΥΣΤΟΥΜΙΩΝ ΘΕΑΤΡΟΥ: Σχεδιασμός για το θέατρο και για διάφορες εκδηλώσεις

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΟΔΑΣ: σχεδιασμός και δημιουργία μόδας, styling & πατρόν

ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΟ DESIGN: σχεδιασμός προϊόντων, επίπλων, αντικειμένων και σχεδιασμός κοσμημάτων

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ψηφιακή και αναλογική φωτογραφία, σκοτεινός θάλαμος, ηλεκτρονική επεξεργασία εικόνας, 

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ: δημιουργικός χειρισμός υφασμάτων και δημιουργία έργων τέχνης με μαλακά υλικά

ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ: ξυλογραφία, λινογραφία, κολλαγραφία, οξυγραφία (μη τοξική τεχνική), μεταξοτυπία, βιβλιοδεσία

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ: περφόρμανς και υποκριτική

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ενδιαφέρομαι / I'm interested

Παρακαλώ στείλτε μου περισσότερες λεπτομέρειες. / Please send me more information.Επιθυμώ να εγγραφώ. / I want to register.