Εικαστικές Τέχνες (Δίπλωμα, 2 έτη)

Ο κλάδος αρχικά στοχεύει στην κατανόηση από τους/τις φοιτητές/τριες της διάκρισης των κλάδων των καλών από τις εφαρμοσμένες τέχνες, των κοινών, των διαφορών και των αλληλεπιδράσεών τους με σκοπό τη συνειδητή επιλογή του συγκεκριμένου κλάδου στον οποίο και θα ειδικευτούν. Οι φοιτητές/τριες εξελίσσουν την προσωπική τους έκφραση, μέσα από την πολυδιάστατη προσέγγιση στις τέχνες. Ο κλάδος σπουδών εξετάζει ποικίλους τρόπους για την παραγωγή τέχνης και οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία και την υποστήριξη να επικεντρωθούν και να αναπτύξουν την προσωπική τους προσέγγιση σε συγκεκριμένη τεχνική ή σε συνδυασμό αυτών.

γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνικά/Αγγλικά
κλάδος αξιολογημένος/πιστοποιημένος από Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότηταςτης Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ)

O τίτλος σπουδών που απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών είναι το «Δίπλωμα στις Eικαστικές Tέχνες». Ο κλάδος σπουδών «Eικαστικές Tέχνες (2 έτη Δίπλωμα)», είναι εγγεγραμμένος στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχικά στοχεύει στην κατανόηση από τους φοιτητές της διάκρισης των κλάδων των καλών από τις εφαρμοσμένες τέχνες, των κοινών, των διαφορών και των αλληλεπιδράσεών τους. Αυτός είναι και ο αντικειμενικός σκοπός του 1ου εξαμήνου σπουδών, που επιτυγχάνεται με την εισαγωγή στους κλάδους των καλών και των εφαρμοσμένων τεχνών. Συγκεκριμένα, η εισαγωγή στις καλές τέχνες περιλαμβάνει κυρίως τους κλάδους της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της χαρακτικής, της φωτογραφίας, της κεραμικής και της πολυδιάστατης προσέγγισης των καλών τεχνών. Αντίστοιχα, η εισαγωγή στις εφαρμοσμένες τέχνες περιλαμβάνει τον σχεδιασμό εσωτερικού χώρου, τον σχεδιασμό μόδας, τον σχεδιασμό υφασμάτων, τις γραφικές τέχνες & εικονογράφηση, τον σχεδιασμό κοσμημάτων, τον σχεδιασμό σκηνικών και κοστουμιών θεάτρου και το κινούμενο σχέδιο.

Μετά την κατανόηση από τους φοιτητές της διάκρισης των καλών από τις εφαρμοσμένες τέχνες, στόχος είναι η συνειδητή επιλογή του συγκεκριμένου κλάδου στον οποίο και θα ειδικευτούν. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές διδάσκονται τη σημασία της καλλιτεχνικής έρευνας, παράγουν ιδέες και εξελίσσουν την προσωπική τους έκφραση, μέσα από την πολυδιάστατη προσέγγιση στις τέχνες. Με τα εργαστηριακά μαθήματα, που αποτελούν την αποδοτικότερη μέθοδο διδασκαλίας των τεχνών, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών και της ικανότητάς τους να ερευνούν, να πειραματίζονται και να παράγουν δημιουργικά αποτελέσματα.

Οι φοιτητές έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους, μέσα από υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

 • Έρευνα, καταγραφή, σύνθεση εικαστικών τεχνών
 • Εισαγωγή στις Εικαστικές τέχνες/ καλές τέχνες
 • Εισαγωγή στις Εικαστικές τέχνες/ εφαρμοσμένες τέχνες
 • Εξερεύνηση επιλεγόμενης κατεύθυνσης:
  • Ψηφιακή τέχνη
  • Φωτογραφία
  • Γλυπτική
  • Ζωγραφική
  • Χαρακτική
  • Κεραμική
  • Τρισδιάστατος σχεδιασμός
  • Σχεδιασμός μόδας
  • Δημιουργικός χειρισμός υφασμάτων
  • Κινούμενο σχέδιο
 • Επαγγελματική ανάπτυξη
 • Πολυδιάστατη προσέγγιση
 • CRITICAL & CONTEXTUAL STUDIES

> Ανάπτυξη της αντίληψης και της κατανόησης των φοιτητών, σχετικά με τις προοπτικές και τις απαιτήσεις των σπουδών στις καλές και εφαρμοσμένες τέχνες, έτσι ώστε να μπορούν να θέσουν ρεαλιστικούς ατομικούς στόχους.

> Εισαγωγή σε όλους τους κύριους κλάδους των καλών και εφαρμοσμένων τεχνών όπως ζωγραφική, γλυπτική, χαρακτική, φωτογραφία, σχεδιασμός εσωτερικού χώρου, σχεδιασμός μόδας, σχεδιασμός υφασμάτων, γραφικές τέχνες, εικονογράφηση, σχεδιασμός κοσμημάτων, κεραμική, σχεδιασμός σκηνικών και κοστουμιών θεάτρου και κινούμενο σχέδιο.

> Παροχή πρωτοποριακής ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, μέσω της οποίας οι φοιτητές θα είναι σε θέση να επιλέξουν τον κλάδο σπουδών εξειδίκευσης.

> Διεύρυνση της ικανότητας ανεξάρτητης κρίσης, για την αφομοίωση των διαφόρων εφαρμογών των καλών και εφαρμοσμένων τεχνών, σχετικά με τις ευκαιρίες επιλογής καριέρας και ανέλιξης.

> Ανάπτυξη της ικανότητας σε μεθόδους δημιουργικής παραγωγικότητας.

> Ανάπτυξη της ικανότητας εξερεύνησης και πειραματισμού μέσα από δημιουργικές πορείες.

> Ανάπτυξη ανάλογων δεξιοτήτων και ικανοτήτων, για αυτοδύναμη έρευνα και μάθηση.

> Ανάπτυξη της κριτικής αντίληψης του σύγχρονου οπτικού κόσμου μέσα από την διδασκαλία και ανάλυση ευρύτερων θεωρητικών προσεγγίσεων, τόσο σε σχέση με τρέχουσες θεωρίες περί τέχνης όσο και με σφαιρικότερες αναλύσεις του ιστορικού-πολιτιστικού συγκείμενου.

> Προώθηση της συνεχόμενης εξελικτικής εικαστικής καλλιέργειας και ανάπτυξης των φοιτητών.

> Προσφορά ποιοτικής επιλογής στους Έλληνες Κύπριους, Ελλαδίτες και ξένους φοιτητές, να παρακολουθήσουν σπουδές σε εγκεκριμένο κλάδο σπουδών των καλών και εφαρμοσμένων τεχνών στην Κύπρο, αντίστοιχου τουλάχιστον επιπέδου με ανάλογους κλάδους του εξωτερικού και ιδιαίτερα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Αμερικής.

> Συνεισφορά στον εθνικό στόχο της προαγωγής της Κύπρου ως ακαδημαϊκό κέντρο της ευρύτερης περιοχής, με την αναγνώριση της σχολής Αιγαία εσωτερικά, στα πλαίσια των κρατών μελών της Ε.Ε. και ακόμα πιο πέρα για την υψηλότερη ποιότητα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προσφέρει.

> Δημιουργία μιας ξεχωριστής σύγχρονης Κυπριακής εικαστικής κουλτούρας ως φυσιολογική εξέλιξη της Ελληνικής παράδοσης και ιστορίας της Κύπρου, η οποία να αναδεικνύει το φως και το χρώμα που χαρακτηρίζει το Κυπριακό φυσικό περιβάλλον.

• Οι φοιτητές γίνονται δεκτοί στη σχολή, μετά από εξέταση της αίτησης τους και παρουσίαση της προσωπικής τους δουλειάς – πορτφόλιο.

• Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης ή να κατέχουν άλλο ισοδύναμο προσόν. Θα πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν το πορτφόλιο τους σε προσωπική συνέντευξη, που να αποδεικνύει την κλίση, το ενδιαφέρον και την προηγούμενη πείρα στους κλάδους των καλών και εφαρμοσμένων τεχνών. Αυτό αποτελεί και το κυριότερο και πιο ουσιαστικό κριτήριο εισδοχής και για τον καθορισμό του επιπέδου του κάθε υποψήφιου φοιτητή.

• Όλοι οι υποψήφιοι αξιολογούνται ξεχωριστά από την Επιτροπή Εισδοχής όπου λαμβάνεται σχετική απόφαση.

• H επιτυχία σε εξετάσεις IGCSE, IELTS ή TOEFL στην Αγγλική γλώσσα είναι απαραίτητο προσόν για την εισδοχή ενός φοιτητή σε προγράμματα που διδάσκονται στην Αγγλική γλώσσα, ενώ για την παρακολούθηση ελληνόφωνων προγραμμάτων από αλλοδαπούς φοιτητές απαιτείται η κατοχή τίτλου ανάλογων εξετάσεων στην ελληνική ή η φοίτηση για 1 τουλάχιστον έτος σε ελληνόφωνο σχολείο και η παρακολούθηση ελληνόφωνων προγραμμάτων.

Για την εγγραφή φοιτητών απαιτούνται:

• Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης εγγραφής που περιλαμβάνει δήλωση γονέων ή άλλου προσώπου ότι είναι υπεύθυνοι για την κάλυψη των διδάκτρων του φοιτητή.

• Αντίγραφο απολυτηρίου Μέσης εκπαίδευσης (Λυκείου ή ισότιμου ιδρύματος Μέσης εκπαίδευσης).

• Πιστοποιητικό γεννήσεως.

Επιπλέον απαιτείται η καταβολή του σχετικού δικαιώματος εγγραφής.

Συνεχής αξιολόγηση, αξιολόγηση εξαμήνου, και αξιολόγηση στο τέλος ολόκληρου του ακαδημαϊκού προγράμματος, γραπτές ή/και προφορικές, αξιολόγηση μέσω παρουσιάσεων και συζητήσεων. Η Σχολή Καλών & Εφαρμοσμένων Τεχνών Αιγαία είναι κυρίως εργαστηριακή σχολή. Ως τέτοια, στις προγραμματισμένες αξιολογήσεις εξαμήνων στα μαθήματα εργαστηρίου, οι φοιτητές δεν βαθμολογούνται αλλά κρίνονται, σε σχέση πάντοτε με τα κριτήρια αξιολόγησης που ισχύουν για το κάθε μάθημα ξεχωριστά. Στην εξέταση – αξιολόγηση της διπλωματικής εργασίας για την επιτυχή ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών στο τέλος του 2ου έτους σπουδών, οι φοιτητές βαθμολογούνται.

Η διδακτική προσέγγιση είναι διαδραστική με μαθητοκεντρικό χαρακτήρα όπου οι φοιτητές/τριες καλούνται να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν γνώση μέσα από έρευνα, οπτικές παρουσιάσεις και συζητήσεις. Αυτό θα τους κάνει να αποκτήσουν εμπειρίες με σκοπό την δημιουργική ανάπτυξη και πειραματισμό σαν ανταπόκριση σε δεδομένα ανάπτυξης συγκεκριμένης εργασίας.

Η συζήτηση θα ενθαρρύνεται σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες θα παρουσιάσουν την διαδικασία και την ανάπτυξη της εικαστικής τους πρότασης, η οποία θα περιλαμβάνει σκίτσα, φωτογραφίες και όλη γενικά τη διαδικασία της έρευνας, πειραματισμών σχεδιασμού και υλοποίησης.

• Οι φοιτητές/τριες κρίνονται ή βαθμολογούνται στο τέλος του αντίστοιχου εξαμήνου στην ύλη των μαθημάτων που διδάχτηκαν.

• Το ωρολόγιο πρόγραμμα εξετάσεων ανακοινώνεται έγκαιρα με σχετική ανακοίνωση της σχολής.

• Όλοι οι φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρευρίσκονται σε όλες τις αξιολογήσεις/ εξετάσεις.

• Όσοι φοιτητές αδικαιολογήτως δεν προσέρχονται στις αξιολογήσεις/εξετάσεις και όσοι φοιτητές/τριες αποτυγχάνουν, επανακρίνονται σύμφωνα με τους κανονισμούς και διαδικασίες της σχολής που αφορούν την αξιολόγηση, προαγωγή και αποφοίτηση των φοιτητών και που αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών.

• Οι αξιολογήσεις στα θεωρητικά μαθήματα είναι είτε γραπτές, είτε προφορικές.

• Είναι δυνατόν ένας φοιτητής/τρια να θεωρηθεί αποτυχών και να επαναλάβει τα μαθήματα του ίδιου εξαμήνου, επειδή δεν είχε επαρκή παρακολούθηση (20% ή περισσότερες απουσίες).

Σύμφωνα με όλες τις διαδικασίες και όρους αξιολόγησης και προαγωγής, για να περατώσει τις σπουδές του και να αποφοιτήσει ένας φοιτητής, θα πρέπει να έχει πετύχει βαθμολογία τουλάχιστον ΚΑΛΩΣ στην αξιολόγηση της διπλωματικής του εργασίας.

Η βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας κλιμακώνεται ως εξής:
ΚΑΛΩΣ, ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ, ΑΡΙΣΤΑ

Δικαίωμα εγγραφής: €500
Το δικαίωμα εγγραφής καταβάλλεται με την αποδοχή της θέσης.

Ετήσια Δίδακτρα: €6500
Το παραπάνω ποσό αφορά ολική φοίτηση.

• Οι όροι αποπληρωμής συναποφασίζονται ανάλογα με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

*Τα δίδακτρα μερικής φοίτησης θα υπολογίζονται ανάλογα με τις ώρες φοίτησης του κάθε φοιτητή και θα πληρώνονται μηνιαία.

 

εκπτώσεις 10% στα δίδακτρα

– Σε φοιτητές/τριες με Κυπριακή ιθαγένεια, προερχόμενους από πολύτεκνες οικογένειες με τουλάχιστον 4 τέκνα
– Σε φοιτητές/τριες που ανήκουν στην ίδια οικογένεια, ανεξαρτήτως ιθαγένειας
– Σε φοιτητές/τριες που αποτελούν νόμιμα παντρεμένο ζευγάρι, ανεξαρτήτως ιθαγένειας
– Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση κρίνει η σχολή αναγκαίο.

H Αιγαία Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, παραχωρεί υποτροφία, στη μνήμη του επίτιμου Διευθυντή του Ακαδημαϊκού Προσωπικού της Σχολής, Δρ. Κώστα Χατζηστεφάνου. Η υποτροφία συνίσταται στην πλήρη κάλυψη των διδάκτρων και παρέχεται για ένα ακαδημαϊκό έτος, με δυνατότητα ανανέωσης και για τα επόμενα έτη σπουδών. Η υποτροφία παρέχεται μόνο σε Έλληνες της Κύπρου, φοιτητές της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Αιγαία, με κριτήρια αυστηρά ακαδημαϊκά και κοινωνικοοικονομικά.

Η προσφορά του Κώστα Χατζηστεφάνου στην Παιδεία, στον Πολιτισμό και στην κοινωνία μας γενικότερα είναι ανεκτίμητη. Βαθύτατος γνώστης της Ελληνικής Παιδείας, αφιέρωσε τη ζωή του σε αυτήν. Πάντα στόχος του η εδραίωση των ελληνικών γραμμάτων στην Κύπρο. Δεν φείσθηκε κόπων και χρόνου να προσφέρει τον εαυτό του στη διαπαιδαγώγηση της νέας γενιάς, δίνοντάς τους από τα τεράστια αποθέματα του πλούσιου πνευματικού του κόσμου. Σε αυτό το πλαίσιο, στήριξε την προσπάθεια και συνέβαλε έμπρακτα, στη δημιουργία της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Αιγαία, σε στέρεες και παιδαγωγικά υγιείς ακαδημαϊκές βάσεις.

IMG_7750

Παρακαλώ στείλτε μου περισσότερες λεπτομέρειες. / Please send me more information.Επιθυμώ να εγγραφώ. / I want to register.