Εικαστικές Τέχνες (Δίπλωμα/ Πτυχίο)

Ο κλάδος αρχικά στοχεύει στην κατανόηση από τους/τις φοιτητές/τριες της διάκρισης των κλάδων των καλών από τις εφαρμοσμένες τέχνες, των κοινών, των διαφορών και των αλληλεπιδράσεών τους με σκοπό τη συνειδητή επιλογή του συγκεκριμένου κλάδου στον οποίο και θα ειδικευτούν. Οι φοιτητές/τριες εξελίσσουν την προσωπική τους έκφραση, μέσα από την πολυδιάστατη προσέγγιση στις τέχνες. Ο κλάδος σπουδών εξετάζει ποικίλους τρόπους για την παραγωγή τέχνης και οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία και την υποστήριξη να επικεντρωθούν και να αναπτύξουν την προσωπική τους προσέγγιση σε συγκεκριμένη τεχνική ή σε συνδυασμό αυτών.

viber_image_2019-07-25_10-58-18κλάδος αξιολογημένος/πιστοποιημένος από τις αρμόδιες αρχές του ΥΠΠ

O τίτλος σπουδών που απονέμεται μετά την επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών είναι το «Δίπλωμα στις Eικαστικές Tέχνες». Ο κλάδος σπουδών «Eικαστικές Tέχνες (2 έτη Δίπλωμα)», είναι εγγεγραμμένος στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Αρχικά στοχεύει στην κατανόηση από τους φοιτητές της διάκρισης των κλάδων των καλών από τις εφαρμοσμένες τέχνες, των κοινών, των διαφορών και των αλληλεπιδράσεών τους. Αυτός είναι και ο αντικειμενικός σκοπός του 1ου εξαμήνου σπουδών, που επιτυγχάνεται με την εισαγωγή στους κλάδους των καλών και των εφαρμοσμένων τεχνών. Συγκεκριμένα, η εισαγωγή στις καλές τέχνες περιλαμβάνει κυρίως τους κλάδους της ζωγραφικής, της γλυπτικής, της χαρακτικής, της φωτογραφίας, της κεραμικής και της πολυδιάστατης προσέγγισης των καλών τεχνών. Αντίστοιχα, η εισαγωγή στις εφαρμοσμένες τέχνες περιλαμβάνει τον σχεδιασμό εσωτερικού χώρου, τον σχεδιασμό μόδας, τον σχεδιασμό υφασμάτων, τις γραφικές τέχνες & εικονογράφηση, τον σχεδιασμό κοσμημάτων, τον σχεδιασμό σκηνικών και κοστουμιών θεάτρου και το κινούμενο σχέδιο.

Μετά την κατανόηση από τους/τις φοιτητές/τριες της διάκρισης των καλών από τις εφαρμοσμένες τέχνες, στόχος είναι η συνειδητή επιλογή του συγκεκριμένου κλάδου στον οποίο και θα ειδικευτούν. Στο πλαίσιο αυτό, οι φοιτητές/τριες διδάσκονται τη σημασία της καλλιτεχνικής έρευνας, παράγουν ιδέες και εξελίσσουν την προσωπική τους έκφραση, μέσα από την πολυδιάστατη προσέγγιση στις τέχνες. Με τα εργαστηριακά μαθήματα, που αποτελούν την αποδοτικότερη μέθοδο διδασκαλίας των τεχνών, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη των δεξιοτήτων των φοιτητών/τριων και της ικανότητάς τους να ερευνούν, να πειραματίζονται και να παράγουν δημιουργικά αποτελέσματα.

Μαθήματα Διπλώματος:

Οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους, μέσα από υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• Ζωγραφική
• Γλυπτική
• Φωτογραφία
• Σχεδιασμός μόδας
• Χαρακτική
• Γραφικές τέχνες & εικονογράφηση
• Ψηφιακή τέχνη
• Σχεδιασμός αντικειμένων
• Τεχνικές σκοτεινού θαλάμου στη φωτογραφία
• Πολυδιάστατη προσέγγιση των εικαστικών τεχνών
• Κεραμική
• Δημιουργικός χειρισμός υφασμάτων
• Ζωγραφική μελέτη ανθρωπίνου σώματος
• Εναλλακτική γλυπτική
• Κινούμενο σχέδιο
• Διαδικασίες επιλογής κατεύθυνσης εξειδίκευσης
• Εξερεύνηση ειδικότητας
• Ιστορία και θεωρία της τέχνης
• Λαϊκές τέχνες και προφορικές παραδόσεις της Κύπρου
• Επαγγελματικές σπουδές

κλάδος υπό εγγραφή στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Οι σπουδές στις εικαστικές τέχνες προσφέρουν μια συναρπαστική, δυναμική εμπειρία ενός συνεχώς εξελισσόμενου χώρου σπουδών αλλά και επαγγέλματος.

Το πτυχίο εικαστικών τεχνών στη Σχολή Αιγαία, προκαλεί τους/τις φοιτητές/τριες να πειραματιστούν με καινοτόμες ιδέες, που καλύπτουν όλο το φάσμα των σχετικών με τις τέχνες μεθόδων και τεχνικών. Οι φοιτητές/τριες, μέσα από τη σπουδαστική τους διαδρομή στην Κύπρο για την απόκτηση του πτυχίου, έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν και να ενδιατρίψουν στη ζωγραφική, τη χαρακτική, τη γλυπτική, κεραμική, φωτογραφία, εγκαταστάσεις χώρου (installation), video art, performance και γενικά στην πολυδιάστατη προσέγγιση στις καλές τέχνες.

Ο κλάδος σπουδών εξετάζει ποικίλους τρόπους για την παραγωγή τέχνης και οι φοιτητές/τριες έχουν την ευκαιρία και την υποστήριξη να επικεντρωθούν και να αναπτύξουν την προσωπική τους προσέγγιση σε συγκεκριμένη τεχνική ή σε συνδυασμό αυτών.

Ο κλάδος βασίζεται στην προσωπική καλλιτεχνική πρόοδο του/της κάθε φοιτητή/τριας, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα ατομικά του/της χαρακτηριστικά, αναπτύσσοντας την αυτοπεποίθηση, επιζητώντας την ελευθερία έκφρασης, καλλιεργώντας τις φιλοδοξίες και ενθαρρύνοντας τη δημιουργία. Συνεπώς, μετά την αποφοίτηση, είναι έτοιμος/η πλέον να επιλέξει συνειδητά, μέσα από ένα ευρύ φάσμα καριέρας σχετικού με τις καλές τέχνες, την πορεία που θα ακολουθήσει.

Οι φοιτητές/τριες, εξοπλίζονται με τα κατάλληλα εφόδια που τους επιτρέπουν να προβάλουν τον εαυτό τους, τις ιδέες και τις προσδοκίες τους, με επαγγελματικό και δημιουργικό τρόπο. Στόχος της σχολής Αιγαία είναι να δημιουργήσει ξεχωριστές καλλιτεχνικές προσωπικότητες, οι οποίες θα μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις και τη δημιουργική τους σκέψη, σε οποιοδήποτε χώρο ή εργασία επιλέξουν.

Διδασκόμενα μαθήματα:

Μέσα στα δύο πρώτα χρόνια, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους μέσα από υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

• Ζωγραφική
• Γλυπτική
• Φωτογραφία
• Σχεδιασμός μόδας
• Χαρακτική
• Γραφικές τέχνες & εικονογράφηση
• Ψηφιακή τέχνη
• Σχεδιασμός αντικειμένων
• Τεχνικές σκοτεινού θαλάμου στη φωτογραφία
• Πολυδιάστατη προσέγγιση των εικαστικών τεχνών
• Κεραμική
• Δημιουργικός χειρισμός υφασμάτων
• Ζωγραφική μελέτη ανθρωπίνου σώματος
• Εναλλακτική γλυπτική
• Κινούμενο σχέδιο
• Διαδικασίες επιλογής κατεύθυνσης εξειδίκευσης
• Εξερεύνηση ειδικότητας
• Ιστορία και θεωρία της τέχνης
• Λαϊκές τέχνες και προφορικές παραδόσεις της Κύπρου
• Επαγγελματικές σπουδές

Μετά την ολοκλήρωση του 2ου έτους σπουδών οι φοιτητές θα μπορούν είτε να διακόψουν τις σπουδές τους και να πάρουν τον ενδιάμεσο τίτλο “Δίπλωμα Εικαστικών τεχνών” είτε να συνεχίσουν για ακόμα 2 χρόνια για την απόκτηση του πτυχίου. Τα μαθήματα που θα διδαχτούν στα επόμενα δύο χρόνια περιλαμβάνουν μαθήματα ειδικότητας των καλών τεχνών, θεωρητικά και εργαστηριακά όπως μεταξύ άλλων:

Εργαστήρια κατεύθυνσης: Ζωγραφική, χαρακτική, γλυπτική, κεραμική, φωτογραφία, εγκαταστάσεις χώρου (installation), video art, ψηφιακή τέχνη, performance και πολυδιάστατη προσέγγιση στις καλές τέχνες, δημιουργικός χειρισμός υφασμάτων, εικονογράφηση, κινούμενο σχέδιο, επαγγελματικές σπουδές, μαθήματα φιλοσοφίας και αισθητικής κλπ.

ενδιαφέρομαι / I'm interested

Παρακαλώ στείλτε μου περισσότερες λεπτομέρειες. / Please send me more information.Επιθυμώ να εγγραφώ. / I want to register.