Δημιουργική εκπαίδευση για ενήλικες

‘Art washes away from the soul the dust of everyday life’  – Pablo Picasso

Η σχολή Αιγαία, προσφέρει προγράμματα εικαστικών τεχνών και θεάτρου σε άτομα όλων των ηλικιών και επιπέδου, που έχουν την πρόθεση να εξερευνήσουν τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες και να εκφραστούν δημιουργώντας έργα τέχνης με διάφορα υλικά και τεχνικές.

Η εκπαιδευτική ενασχόληση με τις τέχνες επιπρόσθετα της δημιουργίας έργων τέχνης προσφέρει εξίσου συναισθηματική αποφόρτιση και χαλάρωση. Η καλλιτεχνική δραστηριότητα είναι μια συνειδητή διαδικασία που δίνει συγκεκριμένη μορφή σε συναισθήματα όπως άγχος και στρες διοχετεύοντας τα δημιουργικά, σε έργα τέχνης και συνεπώς, μέσω πρακτικής προσωπικής εξωτερίκευσης βοηθά τους συμμετέχοντες να ξεφύγουν από την μονοτονία της καθημερινότητας.

Η εκπαίδευση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσα από την εξελισσόμενη καλλιέργεια, την επαφή, την εμπειρία και την εξοικείωση, τόσο με τις παραδοσιακές όσο και με τις πιο σύγχρονες μορφές τέχνης, βοηθά στην επίτευξη του στόχου αυτού. Οι εικαστικές τέχνες και το θέατρο, προσεγγίζονται άλλοτε θεματικά και άλλοτε διαθεματικά, χωρίς όρια και στεγανά, εισάγοντας τον διάλογο μεταξύ τους.

Η σχολή Αιγαία, με όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της και κυρίως με τα εκπαιδευτικά της προγράμματα όλων των βαθμίδων και επιπέδων – συμπεριλαμβανομένων των μαθημάτων που απευθύνονται στους ενήλικες – είναι πρωτοπόρα και συμβάλλει στη συνεχή διαμόρφωση ενός σύγχρονου εικαστικού πολιτισμού στην Κύπρο. Και οι μαθητές μας, αποτελούν το σημαντικότερο μέσο αυτού του ταξιδιού, ως οι αγγελιαφόροι της σύγχρονης εικαστικής κουλτούρας και παιδείας που χαρακτηρίζει μοναδικά τη σχολή μας.

buttons-adults-19
buttons-adults-11
buttons-adults-03
buttons-adults-14
buttons-adults-23
buttons-adults-05
buttons-adults-07
buttons-adults-12
buttons-adults-21
buttons-adults-24
buttons-adults-13
buttons-adults-06
buttons-adults-15
buttons-adults-09
buttons-adults-22
buttons-adults-16

ενδιαφέρομαι / I'm interested

Παρακαλώ στείλτε μου περισσότερες λεπτομέρειες. / Please send me more information.Επιθυμώ να εγγραφώ. / I want to register.