φιλοσοφία παιδικής σχολής

Κάθε καλλιτεχνική δημιουργία για να είναι αυθεντική πρέπει να απορρέει από την ιδιοσυγκρασία και τις ιδιαίτερες ικανότητες του δημιουργού της. Αυτή η παραδοχή, όταν εξετάζεται από την οπτική της παιδικής καλλιτεχνικής δημιουργίας, γίνεται ακόμη πιο σημαντική έχοντας υπόψιν ότι οι δημιουργίες των παιδιών αποτελούν την πλέον αυθόρμητη και ανεπιτήδευτη έκφραση. Βασική αρχή η οποία διέπει τη λειτουργία της Παιδικής Σχολής της Σχολής Αιγαία, είναι η ενασχόληση με τις τέχνες μέσα σε ένα καθόλα ελεύθερο και δημιουργικό περιβάλλον, όπου ο μαθητής αφήνεται να ξεδιπλώσει τις δικές του ιδιαιτερότητες και ανησυχίες. Η γοητεία της εξερεύνησης και του πειραματισμού έχουν για τη Σχολή την ίδια σημασία όπως και η παρουσίαση μιας ολοκληρωμένης καλλιτεχνικής δημιουργίας. Καμία παρέμβαση στο έργο των μαθητών δεν γίνεται, αντιθέτως αφήνονται οι μαθητές να βρουν δικές τους λύσεις σε καλλιτεχνικής φύσεως προβλήματα και οι καθηγητές βοηθούν προτείνοντας υλικά και διδάσκοντας τεχνικές. Η λογική της στεγνής αντιγραφής έργων αντί της ουσιαστικής μελέτης και προβληματισμού, η οποία δυστυχώς αποτελεί βασική αρχή πολλών προσεγγίσεων διδασκαλίας της τέχνης, δεν συμβαδίζει καθόλου με το πνεύμα ελευθερίας και δημιουργικότητας το οποίο προωθείται από τη Σχολή Αιγαία. Ακολουθώντας συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο καλύπτει διάφορους τομείς της τέχνης (π.χ. θεωρία, πειραματισμός με υλικά, μελέτη Κύπριων και ξένων ζωγράφων) οι διδάσκαλοι των Παιδικών Ομάδων Τέχνης, δίνουν κατευθυντήριες γραμμές και «προκαλούν» το ενδιαφέρον των μαθητών, παροτρύνοντας τους να ξεδιπλώσουν τις ιδιαίτερες ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους.

προγράμματα παιδικών ομάδων

Τα προγράμματα των παιδικών ομάδων αναπτύσσονται σύμφωνα με το περιεχόμενο και τις μεθόδους διδασκαλίας που εφαρμόζονται στους κλάδους σπουδών της σχολής Αιγαία. Η διδασκαλία όλων των προγραμμάτων γίνεται σε εξειδικευμένα εργαστήρια στις σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής.

Τα προγράμματα που προσφέρονται είναι ειδικά μελετημένα και σχεδιασμένα για τη διδασκαλία των καλών, εφαρμοσμένων και παραστατικών τεχνών για παιδιά από 5 ετών:

ενδιαφέρομαι… / I’m interested…